JOERG BOETHLING | photography & pictures

Image 1/1
KENYA, Turkana, refugee camp Kakuma IV, south sudanese boy fetch water from puddle / KENIA, Turkana, Fluechtlingslager Kakuma 4, suedsudanesischer Junge schoepft Wasser aus einer Pfütze
JBO_KEN17_08237.jpg