JOERG BOETHLING | photography & pictures

Image 1/1
ETHIOPIA, Southern Nations, Lower Omo valley, Kangaten, village Kakuta, Nyangatom tribe, girl with pumpkin calabash / AETHIOPIEN, Omo Tal, Kangaten, Dorf Kakuta, Nyangatom Hirtenvolk, Maedchen mit kalabasse
JBO_ETH15_1236.jpg