JOERG BOETHLING | photography & pictures
back to thumbnails

TURKEY: enerji

Image 26/26
TURKEY Aliaga, harbour and gas tanks of EgeGaz  / TUERKEI Aliaga, Hafen und Gastanks von EgeGaz
JBO_TUR14_7466.jpg